נושאי הכינוס


נושאים כלליים:

bio-ethics and medical ethics in Sub-Saharan Africa and in the developing world ethics of transplantation rationing in healthcare systems – ethical implications in era of limited resources bioethics & law eco-bioethics dental ethics & law environmental ethics & law ethics & religions ethics & social sciences immigration & bioethics medical ethics & law ethics committees health law & bioethics speech & language therapy & bioethics meta-ethics nursing ethics & law pharmacy ethics & law philosophical ethics professional risk & bioethics psychiatry & bioethics rehabilitation & bioethics science & bioethics research & bioethics surgery & bioethics technological ethics & law youth & bioethics volunteers activities & bioethics bio-politics & ethics governmental health allowances: ethical dilemmas


נושאים מרכזיים:

דילמות אתיות בתחום הבריאות ביבשת אפריקה בפרט, ובארצות מתפתחות בכלל דילמות אתיות בהשתלות איברים החולה הנוטה למות: דילמות אתיות