מידע כללי


תאריך הכינוס: 6-8 בינואר, 2015
מקום הכינוס: מלון קראון פלאזה, ירושלים
שפת הכינוס: אנגלית


דמי הרשמה:
דמי הרשמה מוזלים לישראלים כוללים השתתפות במושבים, תוכניה, ספר תקצירים, והפסקות קפה ועוגה.

תשלום בפועלעד ה-1 באוקטוברעד ה-15 בדצמבראחרי ה-15 בדצמבר
רישום מלא320 ₪350 ₪380 ₪
רישום ליום אחד170 ₪200 ₪230 ₪
סטודנט/מתמחה - יום כינוס120 ₪160 ₪180 ₪
קבלת פנים וארוחת ערב235 ₪235 ₪265 ₪
ארוחת ערב גאלה245 ₪245 ₪275 ₪

לינה במלון:
דוא"ל: congresses@eshetincoming.com


ביטולים:
במקרה של ביטול עד 11.12.14 יוחזרו דמי ההרשמה בניכוי דמי טיפול של 100 ₪.
אין ביטולים אחרי 11.12.14. ניתן לשלוח מחליף.


הרשמה דרך האתר נסגרה - ניתן להירשם ביום הכינוס