תקצירים

מועד אחרון להגשת תקצירים הינו 30.11.14.

פרטים נוספים כאן