הכינוס מציע למשתתפיו במה אקדמית בינלאומית של מידע וידע באמצעות הרצאות סדנאות דיונים תערוכה 


ארגון וחסות:
המכללה האקדמית צפת
פורום צפת לביו-אתיקה
המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה, אוניברסיטת חיפה
המועצה הלאומית לביו-אתיקה
ההסתדרות הרפואית בישראל
הסתדרות האחים והאחיות בישראל
שרותי בריאות כללית
מכבי שירותי בריאות
לאומית שירותי בריאות
קופת חולים מאוחדת
ההסתדרות הרפואית העולמית
הארגון הפסיכיאטרי העולמי
אונסקו
הארגון העולמי של משפט רפואי
הארגון הארופאי של הסטודנטים לרפואה
איגוד הפסיכיאטריה בישראל
לשכת עורכי הדין (חיפה)
הוועד הישראלי לאונסקו